top of page

CONDICIONS D'ÚS

 

 

Organitzador

El lloc “ www.labodegadufrancais.com ” és un servei ofert per La Bodega du Français SL (d’ara endavant “L’ORGANITZADOR”), amb seu a Travessera de les corts, 161, entresuelo C y D, 08028 Barcelona; i amb TIN B66731282. Es tracta d’una empresa inscrita al Registre Comercial de Barcelona, ​​volum 42020, foli 11, pàgina 399381, registre 1. Podeu posar-vos en contacte amb l’adreça postal indicada, així com per correu electrònic info@labodegadufrancais.es .

 

“L’Organitzador” proporciona aquest servei d’acord amb les següents condicions d’ús, aplicables exclusivament al servei ofert a i a través del lloc web “ www.labodegadufrancais.com ” (en endavant, “EL LLOC”). Qualsevol altre canal de màrqueting o difusió pot implicar canvis respecte a aquestes condicions d’ús (aquest document pot ser imprès i emmagatzemat per visitants i usuaris, com a part integral de la informació precontractual).

 

 

1- Descripció del servei

"LE SITE" ofereix una informació comercial i un servei de venda a l'engròs i al detall per a productes relacionats amb el món de les begudes alcohòliques, principalment vins, escumosos i licors, així com complements i complements.

En conseqüència, tot i que l’accés al lloc és gratuït i alguns dels seus productes poden ser adquirits fins i tot per menors d’edat, “L’ORGANITZADOR” exclou com a usuaris registrats i clients les persones que no gaudeixen. que no tinguin la seva capacitat de compra completa i / o que siguin majors d’edat o menors d’edat suficients per a la compra o el consum de begudes alcohòliques. Si, per qualsevol motiu, considereu que aquesta exclusió provoca problemes greus, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant la informació indicada al punt anterior.

"EL LLOC" està autoritzat per comercialitzar els seus productes tant per als consumidors finals com per als clients que no tinguin la condició legal de consumidor / usuari. En conseqüència, certes disposicions en matèria de consum incloses en aquestes condicions d’ús, poden no aplicar-se als clients que interaccionen amb “EL LLOC” per a una finalitat relacionada amb la seva activitat comercial, el seu negoci, el seu comerç o la seva professió.

De totes maneres i sense perjudici dels diversos mecanismes propis i de tercers que "L'Organitzador" preveu una millor resolució de qualsevol incident que es pugui produir, s'informa als consumidors que la Comissió Europea ofereix una plataforma Resolució de disputes en línia gratuïta disponible a l’enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Sense perjudici dels drets que els afecten, els consumidors poden, si és necessari, presentar les seves queixes a través de la plataforma de resolució de disputes en línia.

 

 

2- Funcionament del servei

"EL LLOC" permet el seu accés gratuït (més enllà dels costos derivats, si escau, de l'accés a Internet), sense necessitat de proporcionar dades personals ni cap tipus de contraprestació. Opcionalment, els usuaris poden, després d’acceptar expressament aquestes Condicions d’ús, convertir-se en usuaris registrats.

Així mateix, de forma opcional i després d’acceptar aquests Termes d’ús i altres condicions contractuals, els usuaris poden comprar productes relacionats amb el món de les begudes alcohòliques (vins, escumosos i licors, així com accessoris i complements, entre d’altres. ) que es comercialitzen a "EL LLOC".

La informació sobre els productes comercialitzats no és exhaustiva i ha estat proporcionada pels fabricants i proveïdors, sense que "ORGANITZADOR" pugui assumir cap responsabilitat per una possible imprecisió sobre aquest tema, més enllà del que, en termes de consum, hi podria correspondre. En tots els casos, “L’Organitzador” es compromet a eliminar o corregir qualsevol informació per la qual conegui i / o sigui informat (per qualsevol dels canals indicats) que és incorrecta.

 

 

3- Mecànica del servei

Amb l’adquisició de l’estat d’usuari registrat, el visitant, d’acord amb aquestes condicions i la política de privadesa que s’especifica en el punt següent, pot rebre, sense cap consideració, informació comercial i ofertes sobre els productes venuts en "EL LLOC".

De la mateixa manera, des d’aquest moment i en qualsevol moment, a través de “THE SITE” (o altres canals), pot comprar els productes que tria mitjançant una interacció amb “THE SITE”, amb indicació en qualsevol moment. del producte seleccionat, el nombre d’unitats escollides i el seu preu unitari, mostrant en definitiva tots els elements seleccionats, el preu unitari i total, inclosa la declaració dels impostos corresponents, tots els costos relacionats amb el transport i / o forma de pagament escollida, així com els descomptes o reduccions que s’han aplicat i informació de caràcter aproximat pel que fa al termini d’entrega.

Amb aquesta finalitat, és possible que un conjunt de dades vinculades a la persona física o jurídica contractant, la seva adreça de facturació / lliurament, opcions relacionades amb el lliurament / enviament / recuperació de la comanda / el mitjà de pagament o altres aspectes que es relacionaran sempre amb el producte / servei sol·licitat.

Aquestes dades seran processades d’acord amb la política de privadesa prevista en el punt quatre.


Qualsevol comanda realitzada serà confirmada i acreditada mitjançant un correu electrònic que s’enviarà al comprador, mantenint una acreditació d’aquesta comanda a la secció privada de “EL LLOC”.


En tot cas, per tal de procedir al pagament de qualsevol producte, el Client ha de seguir cadascuna de les instruccions indicades a la pàgina corresponent o en les comunicacions comercials realitzades a aquest efecte. El pagament del preu dels productes i / o serveis només es podrà realitzar amb targeta de crèdit o dèbit o qualsevol altre mitjà de pagament indicat. Aquests mitjans de pagament estaran subjectes a verificacions i autoritzacions de les entitats emissores i, si l’entitat interessada no autoritza el pagament, no es podrà continuar el procediment de compra, la comanda s’anul·larà automàticament. i es considerarà que la compra o adquisició del producte i / o servei no s'ha realitzat.

El pagament del preu dels productes i / o serveis específics, dels costos del servei d'enviament (si n'hi ha), així com dels impostos que resultin de l'aplicació, es realitzarà quan es formalitzi la comanda.

Com a sistema de pagament electrònic, "L'ORGANITZADOR" va instal·lar una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades amb aquest propòsit a "L'ORGANITZADOR" es xifren per tal de garantir la màxima protecció d'aquestes dades, que s'allotja en un servidor segur certificat segons el protocol "Secure Socket Layer". En qualsevol cas, les dades de la targeta bancària no seran emmagatzemades en els fitxers de "L'ORGANITZADOR", excepte, si és necessari i als únics efectes del procés contractual realitzat, per la passarel·la de pagament bancari.

 

En cas que un producte estigui fora d’estoc, “L’ORGANITZADOR” es posarà en contacte amb el comprador amb l’objectiu d’informar-los i informar-los de possibles alternatives, inclosa la possibilitat de substitució per part de L’ORGANITZADOR del bé adquirit per un altre de característiques similars i d’igual o superior qualitat, o reemborsament, sense cap retard, de les sumes pagades per l’adquisició del dit producte.

 

 

3.1- Venda "en primer lloc"

Amb la modalitat de “venda anticipada” o “venda anticipada”, “L’ORGANITZADOR” ofereix la possibilitat d’adquirir productes abans que es posin a disposició del gran públic, ja que es tracta de compra d’un producte “en desenvolupament” que es lliurarà un cop madurat i seguit el seu propi procés d’envelliment i un cop posat a la seva disposició per la corresponent operació vitivinícola.

Degut a la seva naturalesa intrínseca, aquest mètode de compra es realitza mitjançant un pagament inicial del producte, excloent-ne les despeses d’enviament (que s’han de pagar un cop el producte estigui preparat per ser enviat, tret que que s’ha escollit l’opció de recuperació a les instal·lacions de “L’ORGANITZADOR”). Aquests possibles costos no es poden pagar mitjançant el mètode COD.

Aquest tipus de venda està subjecta a l'existència d'una "quota" per part del productor / proveïdor i, si el nombre d'unitats adquirides supera la "quota" establerta, "L'ORGANITZADOR" es posarà en contacte amb el comprador amb l'objectiu de informeu-lo i feu-li saber les possibles alternatives, inclosa la possibilitat de substitució per part de "L'ORGANITZADOR" del bé comprat per un altre de característiques similars i de qualitat igual o superior, o de reemborsament, sense sense demora, sumes pagades per l’adquisició d’aquest producte.

 

4-P olítica de confidencialitat i comunicacions comercials

L’ORGANITZADOR protegirà les vostres dades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

“L’Organitzador”, d’acord amb la normativa vigent, conservarà les dades personals que hagi recollit i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. A més, cada usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment per a la transferència de les seves dades.

Tota la informació proporcionada durant el procés de registre ha de ser veraç, completa i precisa, obligant l’usuari a contactar amb “L’ORGANITZADOR” (per un dels mitjans indicats a l’apartat anterior) en cas de variacions en la informació. sempre.

Totes les dades proporcionades poden ser, si escau, processades mitjançant empreses de tercers col·laboradores o subcontractades per “L’Organitzador” per a la realització d’una gestió específica (atenció al client, centre de trucades, gestió de facturació, enviaments, cobrament, etc.)

Així mateix, les dades proporcionades poden ser objecte de tractament per part de "l'Organitzador" i / o de tercers, sempre de forma instrumental, complementària i complementària per a les finalitats principals del fitxer (la prestació del servei i la recepció, si cal, de comunicacions comercials), amb l'objectiu que aquests propòsits resultin el més òptim possible.

També es podran cedir a tercers actius en els sectors empresarials indicats a l'apartat anterior, per poder enviar-los, a través de qualsevol canal (postal, electrònica, telefònica, informàtica i d'Internet) anuncis i ofertes comercials dels sectors descrits a l’apartat 4 anterior, sempre que hi hagi un interès legítim per fer-ho i / o que l’usuari hagi manifestat, mitjançant accions positives, el seu consentiment per per poder processar aquestes dades amb finalitats comercials i la transferència de les seves dades a empreses amb les quals es concloguin acords de col·laboració, per a l’assoliment d’objectius directament vinculats a les seves funcions legítimes i sempre amb l’objectiu de prestar serveis òptims, i que l'usuari accepta sense embuts que aquests tractaments i transferències es podran realitzar mitjançant transferències internacionals a Es tracta de tercers situats a països que ofereixen un nivell de protecció diferent al que regeix "L'organitzador".

Per a qualsevol aspecte relatiu a l’exercici dels vostres drets legals amb relació a les dades personals, podeu contactar amb la vostra pròpia autoritat de supervisió o amb l’autoritat de supervisió de l’Organitzador, si és diferent, o poseu-vos en contacte amb l’oficial de protecció de dades de “L’ORGANITZADOR” ( admin@labodegadufrancais.com ) les dades de contacte addicionals que es poden obtenir mitjançant una sol·licitud a “L’ORGANITZADOR” mitjançant la informació indicada al començament d’aquest document.

Els usuaris del "LLOC" són informats i donen el seu acord per a la recepció de publicitat de "L'ORGANITZADOR" així com, si escau, de patrocinadors i / o empreses amb les quals un acord comercial explícit. al lloc s'ha conclòs, sempre sobre productes i serveis del vostre interès.

Aquesta comunicació es pot dur a terme a través de tots els canals subministrats pel participant: correu electrònic, SMS, telèfon, correu electrònic o mitjançant l’ús d’aplicacions informàtiques i xarxes socials. Aquestes comunicacions poden, si escau, incloure cookies / etiquetes / marcadors que, de manera anònima i sense afectar dades personals, permeten a "Organitzador" i / o a les empreses amb les que col·labora, un millor diàleg. amb el participant.

Així mateix, després d’haver expressat el seu consentiment vàlid i específic en aquest sentit, l’usuari podrà rebre, mitjançant tots els mitjans descrits, informació i publicitat d’altres empreses o entitats relacionades amb sectors que puguin ser del seu interès.

Les comunicacions comercials poden incloure una o més galetes / marcadors / etiquetes amb finalitats tècniques (per millorar la recepció d’aquestes comunicacions, informar-nos si han estat rebudes / obertes), però també publicitat, per tal de permetre una millor interacció amb els destinataris d’aquestes comunicacions comercials. Aquests favorits, ja siguin anomenats "sessió" o "permanents", tenen una durada fixa, estan protegits tècnicament contra tercers i no en cap cas us identifiquen, només per individualitzar-vos per obtenir un millor tractament. . En qualsevol moment, podeu revocar el consentiment donat mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, mitjançant una comunicació a admin@labodgadufrancais.com o mitjançant una configuració adequada del vostre navegador i del vostre sistema d’accés / lectura. correu electrònic.

Els usuaris poden revocar totalment o parcialment i en qualsevol moment, el consentiment donat per a la recepció de comunicacions publicitàries mitjançant una notificació per correu electrònic a l’enviador d’aquestes comunicacions així com a administracion@labodegadufrancais.es . Una revocació total comunicada a "L'Organitzador" tindrà com a resultat, en el termini màxim d'una setmana, la cancel·lació de les dades dels usuaris dels fitxers que pertanyen a "L'Organitzador", bloquejant-les i mantenint-les només, si cal, per assegurar el compliment de les obligacions legals o contractuals. La revocació total implica la pèrdua de l'estat d'usuari registrat.

Qualsevol persona que les seves dades personals siguin objecte de tractament, podrà exercir gratuïtament qualsevol acció derivada dels drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, informació, portabilitat, limitació del tractament i a través de qualsevol dels canals següents:
Per escrit, enviant la seva sol·licitud a "L'ORGANITZADOR", acompanyada de documentació acreditativa de la seva identitat, a través d'un dels mitjans indicats al començament d'aquest document, o per correu electrònic a admin@labodegadufrancais.com

 

 

5- Declaracions

Tots els preus que apareixen a "EL LLOC" són, si escau i tret que s'indiqui el contrari, expressats en EUROS i mostren tots els impostos aplicables, indicant també els costos de lliurament actuals.

Els terminis d’entrega dels productes dependran del mètode escollit per l’usuari en el moment de la compra. Qualsevol lliurament fora de les instal·lacions de “L’ORGANITZADOR” és realitzat per empreses de tercers d’acord amb els terminis indicats, tot i que les festes locals / regionals / nacionals i casos de força major, entre d’altres, poden afectar aquests terminis.

En el cas que sigui el consumidor i usuari qui encarregui el transport de la mercaderia o que el transportista escollit no aparegui entre els que ofereix "L’ORGANITZADOR", el risc serà transmès al consumidor i usuari pel que fa a lliurament. de la mercaderia al transportista escollit.

 

6 -Dret de desistiment

Exclusivament en el cas que l’usuari / client tingui la condició de consumidor, tindrà un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del dia de l’entrega del producte per cancel·lar, total o parcialment, la compra. del producte, d’acord amb la legislació vigent.

Per exercir aquest dret, el client s’ha de posar en contacte amb “L’ORGANITZADOR” mitjançant una comunicació a info@labodegadufrancais.es .

En tots els casos, el producte s’ha de retornar a “L’ORGANITZADOR” a càrrec del client, en el mateix estat en què es va lliurar, amb l’embalatge i l’etiquetatge original, tot recordant que aquest dret no pot s’exerciti per a mercaderies segellades que la devolució no estigui autoritzada per motius de protecció o higiene sanitària i que s’hagin obert després del lliurament.

Un cop rebuda qualsevol mercaderia objecte de devolució, "L'ORGANITZADOR" reemborsarà, sense demora indeguda, el pagament corresponent rebut del CLIENT, inclosos els costos de lliurament originals, tret que el consumidor i l'usuari tinguessin un mètode de lliurament escollit expressament diferent del mètode de lliurament estàndard menys costós, en aquest cas no seran reemborsats els costos addicionals que se’n deriven.

 

 

7 -Garanties

Exclusivament en el cas que l’usuari / client tingui la condició de consumidor, es reconeix el dret a la plena conformitat dels productes pel que fa als compromisos contractuals adquirits.

Sense perjudici de les garanties comercials addicionals que, si escau, puguin aparèixer a "EL LLOC" i que respondrien els proveïdors / fabricants de tercers, davant d'una queixa del consumidor i usuari per incompliment, "L'ORGANITZADOR" pot oferir entre altres mesures, la possible reparació del producte (accessoris, complements), la seva substitució, una possible reducció del preu o la rescissió del contracte.

 

 

8- Programes i accions de fidelització o recompensa

L '"ORGANITZADOR" pot configurar un o diversos programes de fidelització o accions diferents per als usuaris registrats, en què cada programa / acció es regeix d'acord amb les condicions que li són específiques i que estan indicades en tot moment.


Si algunes d’aquestes accions o alguns d’aquests programes impliquen que el Client proporcioni dades a l’ORGANITZADOR (inclosa, per exemple, l’adreça de correu electrònic) de tercers, el Client haurà de proporcionar una prova d’autorització prèvia. fer-ho.

 

9- Cookies al lloc web

L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que es guarden al disc dur de l’ordinador durant un temps limitat i que només poden llegir el servidor que les emmagatzema. La seva funció és exclusivament millorar la usabilitat del servei, facilitant l’ús del “LLOC”.


Al mateix temps, a més de les cookies en el seu sentit tècnic, l’accés a aquest lloc pot implicar l’ús d’altres tecnologies (marcadors) amb un efecte equivalent a les cookies i que permeten, si escau, l’optimització tècnica del lloc i la servei ofert, així com una possible millor integració amb plataformes de tercers o l’ús de diversos dispositius.

Les cookies que, si cal, es podrien utilitzar en "EL LLOC" no tenen caràcter publicitari. La seva naturalesa és tècnica, analítica i de personalització. Permeten quantificar el nombre d’usuaris i així dur a terme la mesura i l’anàlisi estadística de l’ús que fan els usuaris del servei ofert, alhora que permeten adaptar el servei a les característiques de l’usuari i el seu. terminal.

Cap cookie permet accedir al número de telèfon de l’usuari, a l’adreça de correu electrònic o a qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari ni robar informació personal. Els usuaris que no desitgin rebre cookies o que vulguin ser informats de la seva configuració poden configurar el seu navegador amb aquesta finalitat. A més, podeu eliminar aquestes cookies del disc dur de l’ordinador quan vulgueu.

 

 

10- Modificació i finalització

"L'Organitzador" es reserva el dret a modificar el contingut de la seva pàgina web i les condicions d'ús per motius justificats, alhora que protegeix els drets dels usuaris i, en particular, dels consumidors. Així mateix, i sense perjudici del respecte dels drets adquirits pels usuaris. "L'ORGANITZADOR" es reserva el dret de finalitzar la prestació d'aquest servei en qualsevol moment.


Els canvis esmentats anteriorment s’implementaran després d’haver informat prèviament als participants i membres. En modificar les Condicions d’ús que figuren a la pàgina web “SITE”, es considerarà que s’ha complert l’obligació de notificació de tercers.

 

11- Propietat intel·lectual i industrial

Tant "EL LLOC" com tot el contingut que se'n deriva estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual. És possible que no siguin objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, transferència o transformació. L’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap dret o propietat dels drets de propietat intel·lectual del contingut allotjat en aquest lloc.


"L'Organitzador" gràcies per enviar testimonis no sol·licitats i altres opinions, consideracions i comentaris sobre els productes o serveis oferts per "L'Organitzador", ja sigui a "EL LLOC" o en altres plataformes o canals. Aquesta informació es pot integrar al lloc (o en altres canals), tenint cura en tot moment de garantir el reconeixement i la privacitat dels autors. En conseqüència, i per tal de complir la legislació vigent i les característiques tècniques del mitjà, el material enviat pot estar modificat. Els autors d'aquestes contribucions, amb la seva remissió, renuncien a tots els drets de naturalesa econòmica o de qualsevol altre tipus, tot i que en qualsevol moment poden sol·licitar la seva retirada.

El contingut d’aquest lloc web es pot descarregar al terminal (descàrrega) de l’usuari, sempre que sigui per al seu ús privat i sense finalitat comercial; per tant, no podrà utilitzar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar-se públicament, assignar, transformar o utilitzar el contingut d’aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials.


L’empresa organitzadora no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del mitjà on s’enregistra el programari. L’empresa organitzadora conserva tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, inclòs el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc al seu terminal, no serà capaç de disseccionar-lo per analitzar-lo, ni descompondre’l, ni traduir la versió del codi d’objecte original o el seu idioma a un altre codi o un altre idioma.


La marca comercial, marques, logotip, productes, fotografies i serveis continguts en aquest lloc web, tant personals com d’empreses de tercers, així com les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques i aquests Termes d’ús. , estan protegits per la llei.


El contingut del "SITE" està destinat exclusivament als usuaris registrats per al seu ús personal. Es prohibeix qualsevol altre ús (comercial o no) de la informació continguda al lloc web.


L’empresa organitzadora es reserva el dret a emprendre accions legals contra usuaris que incompleixin o vulneren els drets vinculats a bases de dades i / o a la seva propietat intel·lectual i industrial pròpia o de tercers.

 

 

12- Limitació de responsabilitat

"L'Organitzador" no serà responsable de cap problema derivat del funcionament anormal de tercers implicats en el procés tècnic del servei "LE SITE". Així, no es farà responsable de les fallades de les xarxes de telecomunicacions, dels serveis prestats pels proveïdors d’Internet, la paràlisi i les interrupcions de les línies telefòniques, les fallades del programa de validació, les dificultats per rebre comunicacions causades. per filtres de correu brossa de tercers, etc.
L’Organitzador no serà en cap cas i per cap motiu serà responsable de la pèrdua de dades transmeses incorrectament o de les transmeses després de la data límit o dels que el lliurament hagi estat impedit o obstaculitzat per sistemes de filtratge tècnics per part. proveïdors o programari de gestió de correu electrònic.

 

13- Jurisdicció i nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Aquestes Condicions Generals estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de controvèrsia sobre aquestes Condicions generals, la jurisdicció exclusiva s’atribueix als jutjats de Barcelona (Espanya), excepte en cas de litigi amb comerciants (consumidors), per als quals s’apliquen les disposicions legals competents.

Si alguna clàusula inclosa en aquests Termes d’ús es declara, total o parcialment, nul·la o nul·la, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà la disposició afectada o la part en qüestió, mantenint tota la resta del contingut de la. Condicions d’ús, considerant que aquesta disposició o la part resultant afectada es considerarà inexistent.


No s’ha d’entendre cap de les clàusules exposades en un sentit contrari o restrictiu a l’estipulat per la normativa obligatòria vigent d’acord amb la normativa aplicable a “L’organitzador” en la defensa dels consumidors o usuaris.

bottom of page